Kurum Dışı Mevzuat

SIRA NO

DOKÜMAN TÜRÜ

DOKÜMAN

ADI

YAYIN TARİHİ

REVİZYON

TARİHİ

TAKİP

YÖNTEMİ

KONTROL

PERİYODU

SORUMLU KİŞİ

DOKÜMANA ULAŞIM YÖNTEMİ

1

Kanun

2547 Sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu

06.11.1981

-

İnternet

 

6 ay

Kalite Birim Sorumlusu

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.2547&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=2547

2

Yönetmelik

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58.Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

05.07.1983

-

İnternet

 

6 ay

Kalite Birim Sorumlusu

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10167&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0

3

Yönetmelik

Yüksek Öğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

18.02.2011

-

 

İnternet

 

6 ay

Kalite Birim Sorumlusu

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14728&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0

4

Tebliğ

Döner Sermayeli İşletmeler Genel Tebliği (Döner Sermayeli İşletmeler Detaylı Hesap Planı)

29.09.2010

 

İnternet

 

6 ay

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.14322&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=döner sermaye

5

Tebliğ

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğleri

20.02.2005

 

İnternet

 

6 ay

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.9002&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=döner sermaye

6

Kanun

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu(5018)

24.12.2003

-

İnternet

 

6 ay

Kalite Birim Sorumlusu

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.5018&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0

7

Yönetmelik

Döner Sermayeli işletmeler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliği

01.05.2007

-

İnternet

 

6 ay

Kalite Birim Sorumlusu

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.11285&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0

8

Yönetmelik

Ön ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

06.11.1981

-

İnternet

 

6 ay

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.20059913&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=0

9

Tebliğ

Ön ödeme Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

08.03.2007

-

İnternet

 

6 ay

Kalite Birim Sorumlusu

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.11174&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

10

Yönetmelik

Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma usul ve esasları Hakkında Yönetmelik

31.12.2005

-

 

İnternet

 

6 ay

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.9814&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=muhasebe yetkilisi

11

Yönetmelik

Taşınır Mal Yönetmeliği

18.01.2007

-

İnternet

 

6 ay

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.200611545&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=taşınır mal

12

Yönetmelik

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

31.12.2005

-

İnternet

 

6 ay

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.9815&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri

13

Tebliğ

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ

08.03.2007

-

İnternet

 

6 ay

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.11175&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=harcama belgeleri

14

Kanun

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

22.01.2002

-

İnternet

 

6 ay

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.4734&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=4734

15

Yönetmelik

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

04.03.2009

-

İnternet

 

6 ay

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12917&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=mal alım

16

Yönetmelik

Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik

19.12.2002

-

 

İnternet

 

6 ay

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4713&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=mal alım

17

Yönetmelik

Hizmet Alımı İihaleleri Uygulama Yönetmeliği

04.03.2009

-

İnternet

 

6 ay

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12918&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=hizmet alım

18

Yönetmelik

Hizmet Alımları Muayene kabul Yönetmeliği

19.02.2002

-

İnternet

6 ay

Kalite Birim Sorumlusu

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4714&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

19

Yönetmelik

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

04.03.2009

-

İnternet

6 ay

Kalite Birim Sorumlusu

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12916&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

20

Yönetmelik

Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği

04.03.2009

-

İnternet

6 ay

Kalite Birim Sorumlusu

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12920&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0

21

Tebliğ

Kamu İhale Genel  Tebliği

30.01.2014

-

İnternet

 

6 ay

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.19371&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=kamu ihale

22

Kanun

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

10.09.1983

-

İnternet

 

6 ay

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.2886&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=2886

23

Kanun

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

22.02.2002

-

İnternet

 

6 ay

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.4735&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=4735

24

Kanun

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

23.07.1965

-

İnternet

 

6 ay

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.657&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=657

25

Kanun

6245 Sayılı Harcırah Kanunu

18.02.1954

-

 

İnternet

 

6 ay

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.3.6245&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=3&No=6245

26

Kanun

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

16.06.2006

-

İnternet

 

6 ay

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.5510&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=5510

27

 

Yönetmelik

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

12.05.2010

-

İnternet

 

6 ay

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13973&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=sosyal sigorta

28

Kanun

Tababet ve Şuabatı san´atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

 

14.04.1928

-

İnternet

 

6 ay

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.3.1219&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=3&No=1219

29

Tebliğ

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali  Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

21.07.2010

-

İnternet

6 ay

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.14124&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=tıbbi kötü

30

Kanun

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

06.01.1961

-

İnternet

 

6 ay

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.4.193&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=GELİR VERGİSİ KANUNU&Tur=1&Tertip=4&No=193

31

Tebliğ

Gelir Vergisi Genel Tebliğleri

 

-

İnternet

 

6 ay

Kalite Birim Sorumlusu

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028

32

Kanun

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

10.01.1961

-

İnternet

 

6 ay

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.4.213&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=4&No=213

33

Tebliğ

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri

 

-

 

İnternet

 

6 ay

Kalite Birim Sorumlusu

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028

34

Kanun

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

02.11.1984

-

İnternet

 

6 ay

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.3065&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=3065

35

Tebliğ

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri

 

-

İnternet

 

6 ay

Kalite Birim Sorumlusu

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028

36

Kanun

488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu

11.07.1964

-

İnternet

 

6 ay

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.488&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=488

37

Tebliğ

488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri

 

-

İnternet

6 ay

Kalite Birim Sorumlusu

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028

38

Kanun

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

21.06.2006

-

İnternet

6 ay

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.5520&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=5520

39

Tebliğ

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri

 

-

İnternet

6 ay

Kalite Birim Sorumlusu

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028

40

Kanun

4857 Sayılı  İş Kanunu

10.06.2003

-

İnternet

6 ay

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.4857&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=4857

41

KHK

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

30.06.1989

-

İnternet

6 ay

Kalite Birim Sorumlusu

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=4.5.375&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=4&Tertip=5&No=375

42

Kanun

3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

15.05.1987

-

İnternet

6 ay

Kalite Birimi

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.3359&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=3359

43

Yönetmelik

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına   Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin  Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

03.05.2014

-

İnternet

6 ay

Kalite Birimi

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19638&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=birlikte%20kullan%C4%B1m
44 Kanun 6552 Sayılı İş Kanunu İle  Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11.09.2014 - İnternet 6 ay Kalite Birimi http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6552.pdf
45 Yönetmelik Kamu İhale Kanununa  Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşcilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik 08.02.2015 - İnternet 6 ay Kalite Birimi http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20516&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=kamu%20ihale%20kanununa%20g%C3%B6re
46 Yönetmelik Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 25.01.2013 - İnternet 6 ay Kalite Birimi http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.17051&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=aile%20hekimli%C4%9Fi%20uygulama%20y%C3%B6netmeli%C4%9Fi
47 Yönetmelik Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği 26.09.2014 - İnternet 6 ay Kalite Birimi

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20072&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=e%C4%9Fitim%20aile%20sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20merkezleri%20%C3%B6deme%20ve%20s%C3%B6zle%C5%9Fme%20y%C3%B6netmeli%C4%9F

48 Tebliğ Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğ 1.09.2013 - İnternet 6 ay Kalite Birimi

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.18831&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=kamu%20haznedarl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20genel%20tebli%C4%9F

49 Tebliğ

Muhasebe Genel Müdürlüğü Genel Tebliğ (Sıra No:42)

Parasal Sınırlar ve Oranlar

04.03.2015 - İnternet 6 ay Kalite Birimi

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.20576&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=parasal%20s%C4%B1n%C4%B1rlar%20ve%20oranlar

50 Genelge Başbakanlık Tasarruf Tedbirleri Genelgesi (2007/3) 18 Ocak 2007 - İnternet 6 ay Kalite Birimi

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/01/20070118.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/01/20070118.htm

51 Kullanım Klavuzları Bütçe,Muhasebe,Gelir,Harcama,Taşınır,Vezne,Yönetim Modülleri Kullanım Klavuzu - - İnternet 6 ay Kalite Birimi http://dmisproje.muhasebat.gov.tr/mannual_entrance.html
52 Bütçe Hazırlama Rehberi Döner Ser.İşlt. Bütçe Hazırlama Rehberi - - İnternet 6 ay Kalite Birimi

http://dmisproje.muhasebat.gov.tr/guides_1.html

53 Uygulama Rehberi Döner Sermaye Hesapları Uygulama Rehberi  - - İnternet 6 ay Kalite Birimi http://dmisproje.muhasebat.gov.tr/guides.html

 


Başa Dön